Nordjyllands-tour: med minder om FARMORs gule hus <3

Kære alle – Jeg synger sange fra 7. april i Svendborg og fra 9. april i Aalborg, Tversted, Frederikshavn og Lemvig: billetter: https://lowficoncerts.com/en/concert/mette-kirkegaard-2517
Jeg glæder mig til gensyn. Det vækker minder om min farmor, som havde et hus i Vendsyssel med ribs- og stikkelsbærbuske. Min farmors dør var altid åben. Vandet i hanerne smagte af jern, og jeg kunne høre lastbilerne suse forbi fra den store Løkkensvej om natten.  En dag var vores folkeskole på lejrtur. Vi var tre 7. klasses piger, som blaffede en 10 kilometer med en mand, som satte os af uden for min farmors gule hus. Ti minutter senere havde min farmor kræmmerhuse klar med flødeskum og hjemmelavet syltetøj ❤  Det var dengang verden stadig var god, og adressen var noget man havde i hovedet, mobilen fandtes ikke. Det er gode minder, som jeg vil huske, når jeg optræder i Nord. Vi har brug for lys og livsmod, når verden vender op og ned på alting. Nedenfor kan du læse min tourliste. 
Jeg håber, vi ses derude! 

Photo Mette Kirkegaard – by Henning Sjøstrøm 2022

Oplev americana musik med Mette Kirkegaard den 9., 10. og 11. april: i Aalborg, Tversted og Frederikshavn:
->  Low-fi-koncert på Nældevej huskoncert lørdag den 9. april i Aalborg Kl. 13.30 starter kl. 14.00 – hos Charlotte Hebsgaard Andreasen – billetter i link – del gerne https://lowficoncerts.com/en/concert/mette-kirkegaard-2517

->Galleri Tornby i Tversted søndag den 10. april Musikalsk intimkoncert kl. ca. 13.30 ved Mette Kirkegaard solo med guitar og sang. – døre åbner kl. 11 for Fernisering med malerier af Mette Egebæk m.fl. Otte ukrainske kunstnere udstiller fast i galleriet.

->Bølger er ikke bare bølger – Musikalsk lyttekoncert med sangerinde Mette Kirkegaard ledsaget af guitar, ukulele, piano samt naturlyde den 11. april kl. 14.00 på Vendsyssel Hospice i Frederikshavn – for pårørende og patienter. Projektet er støttet af Velliv Foreningen. Hvis man kommer udefra og vil med, skal man kontakte personalet forinden.

APRIL KONCERTER 
07-04  Svendborg, Sydfyns Hospice
09-04  Aalborg, Lowfi-stuekoncert kl. 14.00  – Mette Kirkegaard solo – musikalsk oplevelse i nord
10-04  Tversted, Galleri Tornby – kl. 13.00 
11-04  Frederikshavn, Hospice Vendsyssel
12-04  Lemvig, Ankerfjord Hospice

Med naturlyden som ledsager på musikalsk lindrende hospicetour

Fotograf Henning Sjøstrøm (t.v.) Signe Marie Lindstrøm tog billeder fra Nørresundby, Hospice Vangen, hvor Mette Kirkegaard optrådte i februar 2022. English below Danish text.

“Bølger er ikke bare bølger. Sten kan fortælle en historie om verdens pludselige forandring. Som de sorte kampesten på Island, som landede over natten og fyldte en hel fjord på Østisland. De lyder helt specielt…. Og at lytte til denne naturlyd kan virke lindrende i kaos. Flytte fokus. Åbne bevidstheden,” fortæller Mette Kirkegaard om projektet til Vellliv læs mere

Tak til Velliv Foreningen, som har støttet min drøm om at skabe en lindrende hospicetour med egne sange tilsat naturlyds-“instrumenter” til gavn og glæde for patienter og pårørende på hospices i hele Danmark. Overrækkelsen foregik i Amager Strandpark, hvor Henning Sjøstrøm fotograferede os til lyden af vand, som er en vigtig del af de naturlyde, jeg tager med, når jeg spiller på hospice i år.

11 hospicekoncerter rundt omkring i landet, hvor musikken bidrager til at skabe et beroligende pusterum.

Således vil koncerterne bestå af en række naturlyde tilsat live sang og musik, som understøtter det nærværende nu og her, både for de pårørende og de døende. Bevillingen går til al arbejdet med at skabe og gennemføre turne i hele landet.

“Jeg fandt selv lydene lindrende at lytte og sove til, da jeg var i kunstnerhus på Østisland – og det blev startskuddet på at sample naturlyde. Bølger er ikke bare bølger. Sten kan fortælle en historie om verdens pludselige forandring. Som de sorte kampesten på Island, som landede over natten og fyldte en hel fjord på Østisland. De lyder helt specielt…. Og at lytte til denne naturlyd kan virke lindrende i kaos. Flytte fokus. Åbne bevidstheden,” fortæller Mette Kirkegaard om projektet. 

Læs om hele projektet: https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/projekter/naturlyden-som-ledsager-til-musikalsk-lyttekoncert-paa-helende-hospiceturne/

English:

The sound of nature as a companion on a healing hospice tour: The Velliv Association has written about my work with soothing sound at 11 hospices in Denmark. Thanks to their grant, my long-awaited dream of relieving more places with nature samples and composition have come true. Thanks to Velliv Foreningen 🙏 and representative Keld Volder, who I met in Amager Strandpark together with photographer Henning Sjøstrøm. And to Signe Marie Lindstrøm, who photographed in Nørresundby.

“I found nature sounds soothing to listen and sleep to when I was in an artist’s house in East Iceland – and that was the starting point for sampling nature sounds. Waves are not just waves. Stones can tell a story about the world’s sudden change. Like the black boulders on Iceland, which landed overnight and filled an entire piece of a fjord. They sound spectacular…. And listening to this natural sound can soothe in chaos. Shift focus. Open consciousness, “I tell Velliv Association about.

Mette Kirkegaard solo 2022

06-02 Haderslev, Hospice Sønderjylland
09-02 Aarhus, Hospice Søholm
10-02 Aalborg, Hospice Vangen, Kamilianergården
11-02 Brædstrup, Gudenå Hospice
12-02 Vejle, Sct. Maria Hospice
18-02 Måløv, Hospice Søndergaard
25-02 Frederiksberg, Diakonissestiftelsen
02-04 Ganløse, Galleri Søgaard
04-03 Frederiksværk, Arresødal Hospice
07-04 Svendborg, Sydfyns Hospice
08-04 Tårup, Lowfi-stuekoncert – aflyst
09-04 Aalborg, Lowfi-stuekoncert
10-04 Tversted Galleri Tornby
11-04 Frederikshavn, Hospice Vendsyssel
12-04 Lemvig, Ankerfjord Hospice
07-05 Lemvig Low-fi havekoncert
14-05 Roskilde Low-fi havekoncert
20-08 Dybvad, Low-fi stuekoncert

Mette Kirkegaard solo & på hospicetour – med naturlyden som ledsager 
Hospiceturne er støttet af Velliv Foreningen, Studiohennings, Hafpress

solokoncerter

Booking klik

Jeg mindes denne koncert i Aalborg, hvor jeg havde både ukulele og nylonguitar med samt spillede på husets klaver. En dejlig oplevelse. Det blev da også til en fin respons. Stedet håber jeg at besøge til vinter 2022.

“Mange tak endnu en gang. Det var så fin en eftermiddag. Dejlige sange og skønt fint nærvær. Og en stemme og tekster, der rammer lige i hjertet”. – Signe Marie Lindstrøm, musikterapeut, Kamilianergårdens hospice, Aalborg.

Mette Kirkegaard, Hospice Kamilianergården Aalborg.

Genudsendelse: Mette Kirkegaard i Montana interview på mtpr.org

The text has always been a supporting element in a good story.

When I took my first speech art education, the 21st century was predicted a future with oral language at the center. The wise people were right.

Now we see the development where the oral word comes out more and more.

And now it’s my own voice telling a host in the United States, in this reunion from Montana Public Radio. The program was broadcast before the summer holidays and rebroadcast tonight at. 3 Danish time, Tuesday at 7 AM Mountain View Time at http://www.mtpr.org.

I talk to host John Floridis about how the Danish language is different from the American in its language tone.

We descend from the Vikings, us northerners, and the raw strength is good, but empathy was a slippery slope at the time. Today we can be proud of our strength. And that robustness settles in the culture – and perhaps also in the hard consonants, pressures of the tones in the Danish poetry language.

Listen tonight at 7 AM Mountain View Time or find me on Spotify or iTunes in the series Musician´s Spotlight + Simple Matters.

One hour radio.

#mtpr #creativewriting

Teksten har altid været et særligt bærende element for den gode historie i medierne. 

Da jeg for længe siden tog min grunduddannelse i talekunst, blev det 21. århundrede spået en fremtid med mundtlig sprogbrug i centrum. De kloge fik ret.  

Nu ser vi den udvikling, hvor det mundtlige ord kommer mere og mere frem. 

Som tekstforfatter både inden for de forretningsmæssige og kunstneriske fag har jeg udvekslet utrolig megen inspiration fra begge verdener til også at fortælle mundtligt, performe, podcaste, deltage i radio, selv lave radio, video samt interviewe og blive interviewet. 

Og nu er det min egen stemme, der fortæller til en vært i USA, i dette gensyn fra Montana Public Radio. Programmet blev sendt før sommerferien og genudsendes i nat kl. 3 dansk tid, kl. 7 AM Mountain View Time på www.mtpr.org.

Jeg taler med værten John Floridis om, hvordan det danske sprog er anderledes end det amerikanske i sin sprogtone.

Vi stammer sandt nok fra vikingerne, os nordboer, og råstyrken er god, men empatien var en glidebane dengang. I dag kan vi godt være stolt af vores styrke. Og den robusthed sætter sig i kulturen – og måske også i de hårde konsonanter, stød og tryk på tonerne i det danske poesisprog. 

Lyt med i nat kl. 3 eller find mig på Spotify eller Itunes i serien Musician´s Spotlight + Simple Matters. Hilsen Mette