Med naturlyden som ledsager på musikalsk lindrende hospicetour

Fotograf Henning Sjøstrøm (t.v.) Signe Marie Lindstrøm tog billeder fra Nørresundby, Hospice Vangen, hvor Mette Kirkegaard optrådte i februar 2022. English below Danish text.

“Bølger er ikke bare bølger. Sten kan fortælle en historie om verdens pludselige forandring. Som de sorte kampesten på Island, som landede over natten og fyldte en hel fjord på Østisland. De lyder helt specielt…. Og at lytte til denne naturlyd kan virke lindrende i kaos. Flytte fokus. Åbne bevidstheden,” fortæller Mette Kirkegaard om projektet til Vellliv læs mere

Tak til Velliv Foreningen, som har støttet min drøm om at skabe en lindrende hospicetour med egne sange tilsat naturlyds-“instrumenter” til gavn og glæde for patienter og pårørende på hospices i hele Danmark. Overrækkelsen foregik i Amager Strandpark, hvor Henning Sjøstrøm fotograferede os til lyden af vand, som er en vigtig del af de naturlyde, jeg tager med, når jeg spiller på hospice i år.

11 hospicekoncerter rundt omkring i landet, hvor musikken bidrager til at skabe et beroligende pusterum.

Således vil koncerterne bestå af en række naturlyde tilsat live sang og musik, som understøtter det nærværende nu og her, både for de pårørende og de døende. Bevillingen går til al arbejdet med at skabe og gennemføre turne i hele landet.

“Jeg fandt selv lydene lindrende at lytte og sove til, da jeg var i kunstnerhus på Østisland – og det blev startskuddet på at sample naturlyde. Bølger er ikke bare bølger. Sten kan fortælle en historie om verdens pludselige forandring. Som de sorte kampesten på Island, som landede over natten og fyldte en hel fjord på Østisland. De lyder helt specielt…. Og at lytte til denne naturlyd kan virke lindrende i kaos. Flytte fokus. Åbne bevidstheden,” fortæller Mette Kirkegaard om projektet. 

Læs om hele projektet: https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/projekter/naturlyden-som-ledsager-til-musikalsk-lyttekoncert-paa-helende-hospiceturne/

English:

The sound of nature as a companion on a healing hospice tour: The Velliv Association has written about my work with soothing sound at 11 hospices in Denmark. Thanks to their grant, my long-awaited dream of relieving more places with nature samples and composition have come true. Thanks to Velliv Foreningen 🙏 and representative Keld Volder, who I met in Amager Strandpark together with photographer Henning Sjøstrøm. And to Signe Marie Lindstrøm, who photographed in Nørresundby.

“I found nature sounds soothing to listen and sleep to when I was in an artist’s house in East Iceland – and that was the starting point for sampling nature sounds. Waves are not just waves. Stones can tell a story about the world’s sudden change. Like the black boulders on Iceland, which landed overnight and filled an entire piece of a fjord. They sound spectacular…. And listening to this natural sound can soothe in chaos. Shift focus. Open consciousness, “I tell Velliv Association about.